Witamy na oficjalnej stronie fundacji …

Ks. Prałat Stefan Wysocki odszedł do Pana dnia 07.05.2017, pogrzeb odbył się w dniu 15.07.2017 w parafii Opatrzności Bożej w Wesołej, ul. Ks. Skargi 2, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu. Zdjęcia z pogrzebu w galerii.

Cel istnienia Fundacji

Ideą przyświecającą działalności Fundacji jest troska o ludzi starszych, samotnych i potrzebujących pomocy przez zapewnienie im godnych warunków życia w rodzinnej atmosferze.

Formy Działalności

Budowa i prowadzenie ośrodków opieki przeznaczonych dla niewielkiej ilości mieszkańców, zapewniających spokojne i godne życie przebywającym tam osobom.
Projekt i budowa Ośrodka Polonii finansowanego przez rodaków pragnących powrócić z emigracji „na Ojczyzny łono”.
Świadczenie usług opiekuńczych i terapeutycznych pensjonariuszom oraz innym osobom potrzebującym.

Na obecną chwile Fundacja „Gniazdo Rodzinne” prowadzi pierwszy powstały Dom Pomocy Społecznej im. Stanisława Broniewskiego „Orszy”.
Jako organizacja „non-profit” Fundacja nie czerpie żadnych zysków ze swojej działalności. Zapraszamy do zapoznania się z prawno-organizacyjnymi szczegółami działalności Fundacji zawartymi w Statucie Fundacji.

Partnerzy
Fundacja Podziemnego Państwa Polskiego(FPPP), Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) oraz Stowarzyszenie Szarych Szeregów są partnerami Fundacji Gniazdo Rodzinne. Wspólnie otaczamy troską starszych i potrzebujących pomocy rodaków w kraju i zagranicą. Partnerzy Fundacji szczególną opieką obejmuje kombatantów wraz z rodzinami, oraz tych którzy najbardziej ofiarnie bronili wolności, niepodległości i praw obywatelskich w naszym kraju.

Miasto Wesoła aktywnie wspiera działalność Fundacji poprzez darowizny działek budowlanych na powstające domy opieki dla ludzi starszych.

 

STATUT FUNDACJI


Kontakt:
Pon-Pt: +48(22) 761 34 64
Sob-Niedz: +48(22) 761 34 71
mob: +48 887 88 87 86
e-mail: biuro@gniazdo.org.pl
05-075 Warszawa-Wesoła
ul. Kilińskiego 10/12
REGON 010503271
KRS 0000077872
NIP 952-11-70-755
Dyrektor DPS
im. S. Broniewskiego "Orszy"
Helena Rokicka
tel: +48(22) 761 34 65
mob: +48 510-487-945